میوه فروشی مرجع

پرداخت در محل،
پرداخت مبلغ سفارش هنگام تحویل

تحویل در همان روز
برای سفارشات قبل از ساعت۱۴

ارسال رایگان
برای تمامی سفارشات بیش از 35,000 تومان

 آناناس

آناناس

قیمت هر عدد 23,000 تومان

انار ساوه درجه ۲

انار ساوه درجه ۲

قیمت هر کیلوگرم 5,500 تومان

انار شیراز

انار شیراز

قیمت هر کیلوگرم 6,800 تومان

بادمجان

بادمجان

قیمت هر کیلوگرم 2,850 تومان

به اصفهان

به اصفهان

قیمت هر کیلوگرم 8,700 تومان

ترب سفید

ترب سفید

قیمت هر کیلو گرم 3,000 تومان

ترب سیاه

ترب سیاه

قیمت هر کیلو گرم 3,000 تومان

تمبر هندی شیرین

تمبر هندی شیرین

قیمت هر بسته 14,700 تومان

تمبر هندی ملس

تمبر هندی ملس

قیمت هر بسته 14,000 تومان

توت فرنگی

توت فرنگی

قیمت هر بسته (حدود ۳۰۰گرم) 5,500 تومان

خیار رسمی

خیار رسمی

قیمت هر کیلوگرم 3,200 تومان

زنجبیل

زنجبیل

قیمت هر نیم کیلو 5,750 تومان

سیب زرد

سیب زرد

قیمت هر کیلوگرم 6,400 تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

قیمت هر کیلوگرم 1,700 تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

قیمت هر کیلوگرم 4,900 تومان

سیر

سیر

قیمت هر صد گرم 3,400 تومان

شلغم

شلغم

قیمت هر کیلوگرم 2,400 تومان

فلفل تند

فلفل تند

قیمت هر نیم کیلو 2,600 تومان

فلفل دلمه رنگی

فلفل دلمه رنگی

قیمت هر نیم کیلو 3,400 تومان

فلفل دلمه سبز

فلفل دلمه سبز

قیمت هر نیم کیلو 1,900 تومان

قارچ

قارچ

قیمت هر نیم کیلو 4,300 تومان

لبو

لبو

قیمت هر کیلوگرم 2,400 تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

قیمت هر نیم کیلو 3,750 تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

قیمت هر کیلوگرم 3,900 تومان

ملون

ملون

قیمت هر عدد (حدود 1 کیلو) 7,500 تومان

موز

موز

قیمت هر کیلوگرم 4,800 تومان

میوه نارگیل

میوه نارگیل

قیمت هر عدد 4,100 تومان

نارنج

نارنج

قیمت هر نیم کیلو 2,300 تومان

نارنگی بندری

نارنگی بندری

قیمت هر کیلوگرم 14,700 تومان

نارنگی جنوب

نارنگی جنوب

قیمت هر کیلوگرم 7,300 تومان

هویج

هویج

قیمت هر کیلوگرم 1,850 تومان

پرتقال آبگیری

پرتقال آبگیری

قیمت هر کیلوگرم 2,950 تومان

پرتقال تامسون ناول جنوب

پرتقال تامسون ناول جنوب

قیمت هر عدد (حدود ۳۰۰گرم) 2,600 تومان

پرتقال تو سرخ جنوب

پرتقال تو سرخ جنوب

قیمت هر کیلوگرم 7,400 تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

قیمت هر کیلوگرم 1,500 تومان

کاهو

کاهو

قیمت هر کیلوگرم 2,200 تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

قیمت هر عدد (حدود ۶۰۰گرم) 2,100 تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

قیمت هر عدد (حدود ۳کیلو) 5,400 تومان

کدو مسمایی

کدو مسمایی

قیمت هر کیلوگرم 3,800 تومان

کرفس گلخانه ای

کرفس گلخانه ای

قیمت هر کیلوگرم 2,300 تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

قیمت هر عدد (حدود ۴۰۰گرم) 2,500 تومان

کلم سفید

کلم سفید

قیمت هر کیلوگرم 1,500 تومان

کلم قمری

کلم قمری

قیمت هر کیلوگرم 4,150 تومان

کیوی

کیوی

قیمت هر کیلوگرم 5,500 تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

قیمت هر کیلوگرم 4,400 تومان

گوجه

گوجه

قیمت هر کیلوگرم 2,300 تومان

0 تومان

طراحی شده توسط tdev.ir